Visi dan Misi Visi dan Misi

 

VISI

Menjadi sebuah pusat saintifik, pendidikan dan konservasi sumber kebangsaan bagi pembangunan botani dan hortikultur.

MISI

Membangunkan Taman Botani Negara sebagai pusat sumber saintifik, pendidikan dan pemuliharaan untuk pembangunan botani, hortikultur, florikultur, pertanian dan pelbagai bidang berkaitan di Malaysia.  Dengan hasrat merangsang kesedaran orang ramai untuk menghargai warisan khazanah flora dan fauna Malaysia.