Pautan Pautan

Pautan

Portal Rasmi Kerajaan Malaysia
(The Malaysia Government's Official Portal)
MAMPU
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

(Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit)
 
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
(Ministry of Agriculture)
Jabatan Pertanian
(Department of Agriculture)
Jabatan Perikanan
(Department of Fisheries)
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
(Department of Veterinary Services)
Institut Pembangunan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia
(Malaysian Agricultural Research and Development Institute)
Bank Pertanian Malaysia Berhad
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
(Malaysian Fisheries Development Authority)
 
AGRIBDC
(Pusat Pembangunan Perniagaan)
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda
(Muda Agricultural Development Authority)
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu
(Kemubu Agricultural Development Authority)
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Lembaga Pertubuhan Peladang
(Farmers's Organization Authority Malaysia)
Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia
(Malaysian Quarantine and Inspection Services)
TEKUN Nasional
(TEKUN Nasional)
Laman Web Rasmi Tourism Malaysia
(Tourism Malaysia Official Website)
  Pusat Pelancongan Malaysia
(MaTic)
 
  Kementerian Pelancongan Malaysia
(Ministry Of Tourism Malaysia)

Ketua Setiausaha Negara
(Chief Secretary to the Government of Malaysia)